• QCare OR optimaliseert en organiseert het volledige Operatieve Proces vanaf de afspraak, over de planning en registratie van middelen en tijden tot het vertrek naar de verblijfsafdeling.

  Lees meer ...
 • De planning gebeurt aan de hand van vooraf gedefinieerde protocollen. Deze protocollen die arts-afhankelijk kunnen geparametriseerd worden omvatten een gedetailleerde beschrijving van alle noodzakelijke middelen en procedurestappen. (pre-anesthesie, materiaal, personeelsomkadering, etc.)

  Lees meer ...
 • De planning van een ingreep gebeurt in twee stappen. Via QCare OR of gekoppeld aan een ziekenhuisbreed afsprakensysteem wordt een capaciteitsplanning opgebouwd. De beschikbare OK-tijden die werden toegewezen aan de verschillende disciplines & artsen worden ingevuld en zo ontstaat een dagelijkse werklijst.

  Lees meer ...
 • Mensen :
  De aan het protocol verbonden kritische middelen werden reeds geboekt bij de voorlopige planning. Bij de definitieve planning worden de niet-kritische middelen toegevoegd. Dit kan zowel per ingreep als per zaal.

  Lees meer ...
 • Het pre-operatieve proces start vanuit de werklijsten. Per zaal, arts, anesthesist, verpleger kunnen handige overzichten worden gegenereerd op het scherm of op papier.

  Lees meer ...